Czym dokładnie jest technika artystyczna zwana kolażem? Nazwa „kolaż” (fr. collage) pochodzi od francuskiego słowa „coller” czyli „sklejać”. W zachodniej sztuce nowoczesnej ten termin, w odniesieniu do dzieł artystycznych, pojawił się na początku XX w. we Francji – chociaż sama technika znana była od dawna, np. w cesarstwie chińskim. ZaWięcej >